Katecheza o Zespole Misyjnym "Wschód" w Kamieńcu Ząbkowickim

 

W dniu 23 marca 2010 roku, na zaproszenie katechetki pani Katarzyny Kuliś przeprowadziłyśmy z Asią katechezy dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamierzałyśmy przekazać uczniom cudowną wiadomość o tym, że są kochani bezwarunkowo przez Boga, że są cennymi cząstkami Kościoła. Podzieliłyśmy się przy tym świadectwem naszego życia, naszymi doświadczeniami w drodze do Boga i bycia we wspólnocie, jaką jest Kościół. Podczas sześciu godzin katechezy opowiedziałyśmy nieco o znanych nam formach zaangażowania osób świeckich w Kościele. Posłużyłyśmy się przy tym prezentacją, utworzoną z fotografii pochodzących z ostatnich wakacyjnych rekolekcji Zespołu Misyjnego „Wschód”. Uczniowie otrzymali również od nas broszurki dotyczące pracy Zespołu. 

   Jakie będą owoce tego spotkania, to już zależy od tych młodych ludzi i otwarcia ich serc na miłość Boga. Dla nas to również cenne doświadczenie spotkania z osobami, które są na etapie poszukiwania drogi i poznawania własnej tożsamości we współczesnym świecie.

Foto z katechezy

                                                                                                                                                 Iwona