XXXVII Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

 

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2009 roku domu rekolekcyjnym w Lubaszowej odbył się XXXVII ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”.

            Zjazd rozpoczął się w czwartek wieczorem celebracją Eucharystii w kaplicy domu rekolekcyjnego. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie wstępne i zapoznanie się uczestników zjazdu.

            Drugi dzień zjazdu rozpoczęła poranna modlitwa: medytacja Słowa Bożego według metody modlitwy myślnej św. Alfonsa Liguori.  Przedpołudniowa sesja spotkań poświęcona była omówieniu tematów letnich rekolekcji. W tym roku Zespół prowadził będzie rekolekcje zatytułowane „Szkoła słuchania Słowa Bożego”. Kolejnym punktem pracy było ustalenie składu osobowego grup wyjazdowych. W czasie letnich wakacji planowane są rekolekcje w następujących miejscach: Orenburg (Rosja), Strzelczyska i Miżyniec (Ukraina), Głubokoje i Szczuczyn (Białoruś) oraz Ryga (Łotwa). Następnie członkowie grup wyjazdowych wstępnie podzielili się tematami katechez, wymienili kontaktami i zebrali informacje na temat miejsca, do którego się udadzą na prace apostolskie. W południe wszyscy uczestnicy Zjazdu zgromadzili się wokół stołu eucharystycznego na celebrację Mszy Świętej.

            Po południu rozpoczęły się rekolekcje, które prowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza. Było to kurs o Słowie Bożym - „Emaus”. Każdy z uczestników mógł osobiście przywitać się ze Słowem Bożym podchodząc do księgi Pisma św. i składając pokłon, pocałunek lub dotykając je dłońmi. Po wysłuchaniu konferencji wprowadzających w temat, wieczorem miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie.  Wiele osób w czasie tej modlitwy doświadczyło łaski trwania w Bożej obecności.

            Trzeci dzień zjazdu, sobota 2 maja był kolejnym dniem rekolekcji. Każdy z uczestników został zaproszony, aby tuż po przebudzeniu się, na wzór Samuela, powiedział  Bogu: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha!” (1 Sm 3, 10). W kaplicy o. Paweł poprowadził medytację wg zaleceń św. Alfonsa. Po każdej z głoszonych katechez był czas dzielenia się w parach doświadczeniem obcowania ze Słowem Bożym. Po południu miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, która oparta była na cytatach ze Starego i Nowego Testamentu odnoszących się do Jezusa, zapowiedzianego Mesjasza. Eucharystia i Słowo Boże o uczniach zdążających do Emaus (Łk 24, 13-35) były ostatnim akcentem rekolekcji. Radość spotkania ze zmartwychwstałym Panem udzieliła się uczestnikom rekolekcji do tego stopnia, że po zakończonej Mszy Świętej, w sali św. Alfonsa radosnym śpiewem i tańcem uczcili oni jeszcze niezmierzoną wszechmoc i miłość Bożą.

            W niedzielę 3 maja, Eucharystię w której brali udział uczestnicy Zjazdu, koncelebrowali:  o. prowincjał Ryszard Bożek, o. Jacek Dembek, o. Jacek Zdrzałek oraz o Paweł Drobot. Na zakończenie ojciec Prowincjał udzielił błogosławieństwa i posłania misyjnego członkom ZM Wschód, którzy będą prowadzić letnie rekolekcje.  Na spotkaniu podsumowującym Zjazd, zrodziła się inicjatywa powstania małej wspólnoty świeckich misjonarzy, która ma zacząć działać na Dolnym Śląsku.

            W majowym zjeździe oraz rekolekcjach wzięło łącznie udział 39 osób. Był to intensywny czas modlitwy, oraz przygotowań do działalności ewangelizacyjnej w czasie letnich wakacji. Kolejny zjazd został zaplanowany na 23-25 października 2009.

                                                                                  Iwona Stasiowska, Bardo Śląskie