Strona główna -> Czytelnia


 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praca o Ojcu Aleksandrze Mieniu (pliki PDF)
 
 - tytuł
 
- skrót
 
- wstęp
 
 
 
Uroki Związku - artykuł z "Dialogów politycznych" nr 1, 2003, - plik pdf

 Diabeł na Sołowkach, czyli śmierć wrogom ludu - artykuł z "Dialogów politycznych" nr 1, 2003 - plik pdf

  Pracownicy pierwszej godziny - artykuł z "Misyjnych dróg" - plik doc 
 
Anna Agnieszka Wyparło, Rozważania wokół teologii ikony, w: "Anthropos", nr 4-5, 2005, - plik doc 
 
 O historii i dniu dzisiejszym Kresów - Biuletyn IPN 1-2/ 2009, plik doc
 
Ksiądz Czerski - Duchowość bizantyjska - plik PDF
Ksiądz Czerski - Duchowość maryjna Kościoła Wschodniego - plik PDF
Ksiądz Czerski - Modlitwa Jezusowa - plik PDF
 
Agnieszka Oleska Ikona niosąca przesłanie pokoju i pojednania, , w: Seminare, nr 23 (2006) s. 227–237. 
Ikona MB Kazańskiej plik jpg
ks. Arkadiusz Jasiewicz, Historia kształtowania się Modlitwy Jezusowej,  w: Seminare, nr 25 (2008) s. 403-411.
o. Maciej Sadowski CSsR, Proces i sowieckie represje wobec o. Marcina Karasia CSsR (1910-2003), w: Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. 
Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-
1991
, red. J. Wołczański, Kraków 2010, s. 307-328. plik doc
o. Marek Blaza SJ, Stosunki państwo-Kościół w prawosławiu (Historia), w: "Wokół współczesności", Kościół w państwie,
Kościół w Europie
, 1 (15):2003, s.145-160. plik doc
o. Marek Blaza SJ, Terytoria kononiczne - zagrożeniem czy szansą dla jedności?, w: "Przegląd Powszechny" 1/941:2000, s.43-58. plik doc

o. Marek Blaza SJ, Kiedy nastąpiła Wielka Schizma, w: „Przegląd Powszechny” 10/950:2000, s.44-60.

o. Marek Blaza SJ, Historia stosunków między Państwem a Kościołem Prawosławnym, w: "Wokół współczesności", Kościół w państwie, Kościół w Europie, 1 (15):2003, s.145-160.

Katolickie Kościoły Wschodnie 

Za ogniska czy ołtarze? - rozmowa z o. Andriejem Kurajewem, diakonem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, dziekanem Wydziału Filozofii i Filologii Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego w Moskwie, teologiem prawosławnym młodszego pokolenia, w: Teologia Polityczna 1/2003–2004, 42 – 53.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Cerkiew prawosławna we współczesnej Rosji.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Chrystianizacja Europy Środkowo - Wschodniej.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Tolerancja wyznaniowa na pograniczu polsko - białoruskim.

100 lat misji parafialnych redemptorystów na Syberii - rozmowa z o. Andrzejem Legieciem CSsR

Dr Jacek Żurek, Komunistów wizja Kościoła

Tomasz Szyszlak, Grekokatolicyzm na Białorusi

Wierszyna, polska wieś na Syberii.

Przemysław Kucharczak, Boże owce w tundrze

Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła