Strona główna -> O nas -> Opiekun

O. Witold Hetnar CSsR, przewodniczący Zespołu Misyjnego „Wschód” od sierpnia 2009 r.

Z Zespołem Misyjnym „Wschód” zetknął się w okresie studiów seminaryjnych, uczestnicząc w szeregu rekolekcjach organizowanych na Białorusi. Duszpasterską praktykę diakońską odbył w parafii Matki Bożej Loretańskiej w Orenburgu w Rosji.

Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2001 r. skierowany został do pracy duszpasterskiej w Głogowie.
W latach 2002 – 2009 odbywał studia w Rzymie z zakresu katolickiej nauki społecznej.

Obecnie wychowawca i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.