Strona główna -> O nas -> Kim jesteśmy?


Zespół Misyjny "Wschód" istnieje od 1991 roku i działa przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jego członkami oprócz zakonników są osoby świeckie, które stanowią w Zespole znaczną większość, np. nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, studenci, uczniowie szkół średnich, itd.

U początku Zespołu stoją dwaj redemptoryści: o. Grzegorz Ruksztełło i o. Dariusz Paszyński, wówczas klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, obecnie pracujący w Rosj

Rodzina o. Grzegorza pochodzi z Litwy, zatem znał on dobrze sytuację jaka panowała na tamtych terenach. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów, który polega na bezpośrednim głoszeniu Słowa Bożego ludziom najbardziej opuszczonym i ubogim, w 1990 r. w Widzach (rejon brasławski) na Białorusi, o. Grzegorz przeprowadził rekolekcje. Stały się one impulsem do zorganizowania kolejnych rekolekcji w następnym roku, tym razem już z grupą osób świeckich. Po powrocie rozpoczęto organizowanie formalnej grupy, która na przestrzeni lat rozrosła się w zespół o nazwie: Młodzieżowy Zespół Misyjny "Wschód". Gdy jednak członkami zespołu przestała być jedynie młodzież, nazwę zmieniono na Zespół Misyjny "Wschód".

Zasadniczym celem Zespołu jest pomoc parafiom katolickim na terenie byłego ZSRR. Przejawia się ona szczególnie w organizowaniu, wspieraniu i prowadzeniu rekolekcji, głównie dla dzieci i młodzieży. Są to zazwyczaj tygodniowe rekolekcje typu oazowego.

Zespół przeprowadził wiele serii rekolekcji w takich krajach, jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, pomagając w pracy duszpasterskiej kapłanom tam pracującym.

W czasie rekolekcji, które swoim stylem przypominają formę polskich "półkolonii", prowadzone są katechezy, odbywają się wspólne Eucharystie i modlitwy, organizowane są zabawy. Dzieci, uczestnicząc w tego typu spotkaniach, cieszą się z tego że ktoś o nich pamięta, że ktoś chce z nimi spędzić wspólnie wakacyjny czas. Zawsze z radością oczekują na kolejny przyjazd

Obok przeprowadzania kilkudniowych rekolekcji, każda grupa w danej miejscowości - na miarę swoich możliwości - pozostawia wkład materialny w postaci przyborów szkolnych, zabawek, słodyczy, itp. Należy jednak pamiętać przede wszystkim o tym, że oprócz tego, co widzialne, dokonuje się to, co często nie jest zauważalne, a mianowicie przemiana serc. Najważniejszymi owocami tej posługi nie są liczby uczestników, lecz serca młodych ludzi. Nasza posługa, jak wierzymy, daje im nadzieję na lepsze jutro, daje wiarę w to, iż Bóg przychodzi do nich przez drugiego człowieka, że nie zostawia ich samotnymi.

Każdy wyjazd rekolekcyjny to także kolejny krok do pogłębienia wiary samych misjonarzy i dziękczynienia Bogu za powołanie ich do tego Zespołu. Ten krótki czas wakacyjny zostawia niezatarty ślad: "Kiedy przypominam sobie te kilka dni spędzonych na Białorusi, zawsze widzę twarze ludzi tęskniących za Bogiem, szukających Go i pragnących wprowadzić w swoje życie. (...) Ich postawa dodaje mi sił, że warto było się trudzić, zrezygnować z innych zajęć, by przyjechać do Widz. Cieszę się tym bardziej z tego, ze ludzie chcą, abyśmy przyjeżdżali, czekają na nas. Chcą słuchać i rozmawiać o Bogu. (...) Swój pobyt na Białorusi odebrałam jako wielki dar Boży, jako włączenie w wielkie dzieło Boże. Dzięki temu mogłam poznać dar przyjaźni i wspólnoty. Mogłam zobaczyć Boga w drugim człowieku".. Takie oto świadectwo zblienia się do Boga jest najpiękniejszym owocem naszych rekolekcji.

W skład Zespołu wchodzi kilkunastu redemptorystów i kilkadziesiąt osób świeckich. Zespół utrzymuje się z dobrowolnych ofiar składanych przez darczyńców oraz z darów serca przekazywanych przez wiernych podczas tzw. niedzieli misyjnych, będących okazją do podzielenia się doświadczeniami nabytymi na rekolekcjach.