Historia chrześcijaństwa na Białorusi

| 2010-03-11

Chrześcijaństwo na Białorusi ma długie ale i pełne bolesnych zwrotów dzieje. Poniżej, historia chrześcijaństwa na tamtych terenach "w pigułce". A ponieważ, jak pisał Norwid, "wczoraj to dziś tylko trochę dalej", niechaj znajomość tych wydarzeń z przeszłości pomoże nam lepiej przygotować się do spotkania z Kościołem białoruskim podczas naszych rekolekcji.


więcej>>

"Maryja, Białorusi Apjakunka..."

| 2010-03-09

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, zwane „białoruską Częstochową”, położone jest 150 km na północ od Mińska. Przyciąga ono wielu pielgrzymów z całej Białorusi i zza granicy. Przybywają oni pieszo, wędrując przez wiele dni, przybywają pątnicy na rowerach. W zeszłym roku na motocyklach przyjechała 30-osobowa grupa z Polski i USA. Uroczystości odpustowe, odbywające się 2. lipca i 15. sierpnia, gromadzą również wszystkich katolickich hierarchów Białorusi.


więcej>>

Kościół greko katolicki, czyli słów kilka o Unii Brzeskiej

| 2010-03-05

Czytając na temat Kościoła na Ukrainie, a jeszcze bardziej będąc na tamtych terenach, bardzo często spotykamy się z wyrażeniem "Kościół greko katolicki" lub "Kościół unicki". Poniży tekst pragnie przybliżyć nam te tematykę, tyleż interesującą co skomplikowaną, która wcale nie ogranicza się jedynie do zamierzchłej historii, lecz jest wciąż żywa.


więcej>>

Rozmowa z ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim

| 2010-03-03

Metropolia Lwowska jest terenem, na którym nasz Zespół od lat organizuje wiele rekolekcji. Warto więc zapoznać się nieco z tym czym żyje tamtejszy Kościół. Ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolita lwowski opowiada o o sytuacji Kościoła katolickiego na Ukrainie, współpracy z władzami świeckimi oraz języku nabożeństw w lwowskiej katedrze.


więcej>>

Kościół misyjny

| 2010-02-28

Drodzy, z okazji niedzieli "Ad Gentes" proponujemy kilka migawek z życia i pracy misjonarzy na Wschodzie: na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji.


więcej>>